Restaurant Horaires Vacances/Fermetures
Alpine
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
11:30 - 13:30

Fermeture Pâques 2024

Du 01.04.2024 au 05.04.2024

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 25.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 31.12.2024

Arcadie
Lundi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Mardi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Mercredi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Jeudi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Vendredi
07:00 - 16:00
11:30 - 14:00
Boulangerie Dériaz
Lundi
08:00 - 14:30
Mardi
08:00 - 14:30
Mercredi
08:00 - 14:30
Jeudi
08:00 - 14:30
Vendredi
08:00 - 14:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Campus Biotech
Lundi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Mardi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Mercredi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Jeudi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Vendredi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Chez Bilia - food truck
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Copernic
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Cut Pizza - Food Truck Village
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Cyber café SV by Novae
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Epicure
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Esplanade
Lundi
07:00 - 17:00
Mardi
07:00 - 17:00
Mercredi
07:00 - 16:30
Jeudi
07:00 - 16:30
Vendredi
07:00 - 16:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale 2024

Du 23.08.2024 au 31.08.2024

Fleur de Pains - Food Truck
Lundi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Mardi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Mercredi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Jeudi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Vendredi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Foodlab Café
Lundi
08:00 - 14:30
Mardi
08:00 - 14:30
Mercredi
08:00 - 14:30
Jeudi
08:00 - 14:30
Vendredi
08:00 - 14:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Giacometti
Lundi
08:00 - 17:00
Mardi
08:00 - 17:00
Mercredi
08:00 - 17:00
Jeudi
08:00 - 17:00
Vendredi
08:00 - 17:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Gina Ristorante
Lundi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Mardi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Mercredi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Jeudi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Vendredi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Ginko
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Pâques 2024

Du 02.04.2024 au 05.04.2024

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 25.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 31.12.2024

Hodler
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Holy Cow - SwissTech Village
Lundi
11:00 - 23:00
Mardi
11:00 - 23:00
Mercredi
11:00 - 23:00
Jeudi
11:00 - 23:00
Vendredi
11:00 - 23:00
Samedi
11:00 - 23:00
Dimanche
11:00 - 23:00
Hopper
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
La Ruche
Lundi
07:00 - 16:00
Mardi
07:00 - 16:00
Mercredi
07:00 - 16:00
Jeudi
07:00 - 16:00
Vendredi
07:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
La Table de Vallotton by Novae
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Le Klee by Novae
Lundi
09:00 - 18:00
11:30 - 14:00
Mardi
09:00 - 18:00
11:30 - 14:00
Mercredi
08:30 - 18:00
11:30 - 14:00
Jeudi
08:30 - 18:00
11:30 - 14:00
Vendredi
08:30 - 18:00
11:30 - 14:00
Samedi
09:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Dimanche
09:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Le Négoce
Lundi
06:30 - 17:00
Mardi
06:30 - 17:00
Mercredi
06:30 - 17:00
Jeudi
06:30 - 17:00
Vendredi
06:30 - 17:00
Li Beirut - Food Truck
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Manira Wokshop - Food Truck Village
Lundi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Mardi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Mercredi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Jeudi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Vendredi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Microcity
Lundi
08:30 - 14:30
11:30 - 14:00
Mardi
08:30 - 14:30
11:30 - 14:00
Mercredi
08:30 - 14:30
11:30 - 14:00
Jeudi
08:30 - 14:30
11:30 - 14:00
Vendredi
08:30 - 14:30
11:30 - 14:00
Montreux Jazz Café
Lundi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Mardi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Mercredi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Jeudi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Vendredi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Vacances Pacques

Du 29.03.2024 au 08.04.2024

NAS sandwiches
Lundi
11:00 - 14:00
Mardi
11:00 - 14:00
Mercredi
11:00 - 14:00
Jeudi
11:00 - 14:00
Vendredi
11:00 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Native-Restauration végétale
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 13:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Pâques 2024

Du 02.04.2024 au 05.04.2024

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 25.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 31.12.2024

Niki
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Ornithorynque
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Osteria 31 - Starling Hôtel EPFL
Lundi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Mardi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Mercredi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Jeudi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Vendredi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
PUUR
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Piano
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
11:30 - 13:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Régal Tandoori - Food Truck
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Satellite
Lundi
07:30 - 21:00
Mardi
07:30 - 21:00
Mercredi
07:30 - 21:00
Jeudi
07:30 - 22:00
Vendredi
07:30 - 22:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Sushizen
Lundi
09:00 - 19:00
Mardi
09:00 - 19:00
Mercredi
09:00 - 19:00
Jeudi
09:00 - 19:00
Vendredi
09:00 - 19:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Zaha
Lundi
08:30 - 08:30
Mardi
08:30 - 08:30
Mercredi
08:30 - 08:30
Jeudi
08:30 - 08:30
Vendredi
08:30 - 08:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé