Restaurant Horaires Vacances/Fermetures
Alpine
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
11:30 - 13:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 27.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 02.01.2025

Arcadie
Lundi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Mardi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Mercredi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Jeudi
07:00 - 17:00
11:30 - 14:00
Vendredi
07:00 - 16:00
11:30 - 14:00
Boulangerie Dériaz
Lundi
08:00 - 14:30
Mardi
08:00 - 14:30
Mercredi
08:00 - 14:30
Jeudi
08:00 - 14:30
Vendredi
08:00 - 14:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Campus Biotech
Lundi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Mardi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Mercredi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Jeudi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Vendredi
07:30 - 14:00
11:30 - 13:30
Copernic
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Cut Pizza - Food Truck Village
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Cyber café SV by Novae
Lundi
fermé
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Epicure
Lundi
11:00 - 14:00
Mardi
11:00 - 14:00
Mercredi
11:00 - 14:00
Jeudi
11:00 - 14:00
Vendredi
11:00 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Esplanade
Lundi
07:00 - 16:00
Mardi
07:00 - 17:00
Mercredi
07:00 - 17:00
Jeudi
07:00 - 17:00
Vendredi
07:00 - 17:00
Samedi
10:00 - 14:30
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale 2024

Du 01.08.2024 au 31.08.2024

Fleur de Pains - Food Truck
Lundi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Mardi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Mercredi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Jeudi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Vendredi
08:15 - 10:15
10:45 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Giacometti
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Gina Ristorante
Lundi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Mardi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Mercredi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Jeudi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Vendredi
11:45 - 14:00
18:45 - 21:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Ginko
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 25.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 31.12.2024

Holy Cow - SwissTech Village
Lundi
11:00 - 23:00
Mardi
11:00 - 23:00
Mercredi
11:00 - 23:00
Jeudi
11:00 - 23:00
Vendredi
11:00 - 23:00
Samedi
11:00 - 23:00
Dimanche
11:00 - 23:00
Hopper
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture estivale

Du 29.07.2024 au 18.08.2024

Klee Compass
Lundi
08:00 - 17:30
Mardi
08:00 - 17:30
Mercredi
08:00 - 17:30
Jeudi
08:00 - 17:30
Vendredi
08:00 - 17:30
Samedi
09:00 - 16:00
Dimanche
09:00 - 16:00

Fermeture estivale

Du 29.07.2024 au 18.08.2024

La Ruche
Lundi
07:00 - 16:00
Mardi
07:00 - 16:00
Mercredi
07:00 - 16:00
Jeudi
07:00 - 16:00
Vendredi
07:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Le Négoce
Lundi
06:30 - 17:00
Mardi
06:30 - 17:00
Mercredi
06:30 - 17:00
Jeudi
06:30 - 17:00
Vendredi
06:30 - 17:00
Li Beirut - Food Truck
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Manira Wokshop - Food Truck Village
Lundi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Mardi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Mercredi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Jeudi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Vendredi
11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Montreux Jazz Café
Lundi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Mardi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Mercredi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Jeudi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:30
Vendredi
00:00 - 00:00
10:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale

Du 26.07.2024 au 18.08.2024

NAS sandwiches
Lundi
11:00 - 14:00
Mardi
11:00 - 14:00
Mercredi
11:00 - 14:00
Jeudi
11:00 - 14:00
Vendredi
11:00 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Native-Restauration végétale
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 13:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture Estivale 2024

Du 08.07.2024 au 26.07.2024

Fermeture vacances octobre 2024

Du 21.10.2024 au 25.10.2024

Fermeture Noël 2024

Du 23.12.2024 au 31.12.2024

Niki
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture estivale

Du 22.07.2024 au 25.08.2024

Ornithorynque
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Osteria 31 - Starling Hôtel EPFL
Lundi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Mardi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Mercredi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Jeudi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Vendredi
12:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
PUUR
Lundi
08:00 - 16:00
Mardi
08:00 - 16:00
Mercredi
08:00 - 16:00
Jeudi
08:00 - 16:00
Vendredi
08:00 - 16:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture estivale

Du 29.07.2024 au 18.08.2024

Piano
Lundi
11:30 - 13:30
Mardi
11:30 - 13:30
Mercredi
11:30 - 13:30
Jeudi
11:30 - 13:30
Vendredi
11:30 - 13:30
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture estivale

Du 29.07.2024 au 18.08.2024

Régal Tandoori - Food Truck
Lundi
11:30 - 14:00
Mardi
11:30 - 14:00
Mercredi
11:30 - 14:00
Jeudi
11:30 - 14:00
Vendredi
11:30 - 14:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Satellite
Lundi
07:30 - 21:00
Mardi
07:30 - 19:45
20:00 - 23:59
Mercredi
07:30 - 21:00
Jeudi
07:30 - 22:00
Vendredi
07:30 - 22:00
Samedi
08:00 - 20:00
Dimanche
08:00 - 22:00

Vacances d'été

Du 13.07.2024 au 25.08.2024

Zaha
Lundi
08:30 - 15:00
Mardi
08:30 - 15:00
Mercredi
08:30 - 15:00
Jeudi
08:30 - 15:00
Vendredi
08:30 - 15:00
Samedi
fermé
Dimanche
fermé

Fermeture estivale

Du 22.07.2024 au 25.08.2024