2009, IPST

[epfl:myEpflGalleryBox]

 Kyoto, Japan, June 2009